Aimbot PUBG Mobile v1.x

Diễn giải

 1. Súng 1
 2. Súng 2
 3. Thông tin trạng thái
 4. Bảng điều khiển 
 5. Chế độ custom
 6. Chọn loại súng (danh sách có sẵn)
 7. Danh sách phụ kiện đi kèm

8. Danh sách scope hỗ trợ
9. Tầm xoáy tối ưu (tham khảo)
10. Tùy chỉnh tăng giảm độ giật
11. Nút kích hoạt aimbot
12. Phím tắt (hotkey) bật/tắt 
13. Khôi phục tất cả cài đặt
14. Tăng giảm độ giật chế độ Custom
(Súng 1 – Trái, Súng 2 – Phải)

 


Hướng dẫn sử dụng
(Các bước để kích hoạt AIMBOT)

Cài đặt sẵn
 1. Khởi động Aimbot
 2. Bấm Kích hoạt bot (11)
 3. Chọn vũ khí đang dùng (1) và (2)
 4. Chọn phụ kiện (7) (8) đang có
 5. Đặt hotkey (12) điều khiển
 6. Kích hoạt bot sẵn sàng bằng hotkey
 7. Trong quá trình sử dụng thực tế, bạn có thể thay đổi độ nhạy chống giật ở mục (10)
Cài đặt thủ công
 1. Khởi động Aimbot
 2. Bấm Kích hoạt bot (11)
 3. Chọn chế độ Tùy chọn (3)
 4. Đặt độ chống giật ở mức mong muốn (14)
 5. Đặt hotkey (12) điều khiển
 6. Kích hoạt bot sẵn sàng bằng hotkey
 7. Trong quá trình sử dụng thực tế, bạn có thể thay đổi độ nhạy chống giật ở mục (14)